computer:raspberry_3_server

terug

De Raspberry Pi 3 is één van de kleinste Quad Core 64-bits computers die er bestaan. Als software gebruiken we Raspbian Stretch Lite.

Om van de Raspberry Pi een webserver te maken, doorlopen we de onderstaande stappen:

Om de Raspberry Pi als webserver te laten werken, instaleren we Apache2 en php dit doen we met het comando:

sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php
sudo apt-get install php-xml

en

sudo service apache2 restart

Als we nu het IP-adres in de browser ingeven, wordt de startpagina van Apache2 weergegeven.

We moeten nu de standaard map van Apache2 aanpassen, anders zal de server niet werken.

Dit doen we door:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

we veranderen de documenten map:

DocumentRoot /var/www/html

in:

DocumentRoot /var/www/

De /var/www is de root directory van de website en is standaard het eigendom van de “root” user. Om schrijfrechten te krijgen moeten we de rechten van de /var/www directory aanpassen. Dit doen we door de volgende stappen door te lopen:

sudo chown www-data:www-data /var/www
sudo chmod 777 -R /var/www
sudo usermod -a -G www-data pi

“Pi” is nu een gebruiker van de “www-data” groep

Herstart nu de Raspberry Pi, waarna hij gereed voor gebruik is.

sudo reboot

  • computer/raspberry_3_server.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/06/21 19:22
  • (Externe bewerking)